• Zorg in laatste levensfase

  Palliatieve Terminale Zorg NW Friesland afd. Harlingen
  Plaats: Harlingen/Franekeradeel
  Categorie: Zorg
  Taken VPTZ vrijwilligers:
  ‘Er Zijn…’ voor mensen in de laatste levensfase,voor hun familie, vrienden en naasten.

  De vrijwilligers worden, voordat ze dit werk gaan doen, geschoold in palliatieve terminale zorg.
  Werktijden zijn in overleg met de familie.
  Daarnaast worden ze aangestuurd en ter zijde gestaan door een coördinator.
  De vrijwilliger is tijdens de vrijwillige werkzaamheden WA verzekerd.

  De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) biedt ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase.De VPTZ is er voor iedereen ongeacht geloof of afkomst.VPTZ heeft een ANBI status.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank