• Welkom op de website van  De Skûle Welzijn Waadhoeke en Harlingen

      
  Een stukje Skûle-geschiedenis

  De Skûle was van oorsprong een kleine welzijnsorganisatie in het voormalige Franekeradeel. In juli 2017 werden de welzijnswerkers van de gemeente Harlingen overgeplaatst naar De Skûle. De voormalige Stichting Welzijn Middelsee droeg in hetzelfde jaar in januari al haar taken en medewerkers over aan De Skûle. De Skûle werd De Skûle Welzijn en kreeg een raad van toezicht in plaats van een bestuur. De directeur werd directeur-bestuurder. En zo veranderde stichting De Skûle met haar 8 medewerkers in de stichting De Skûle Welzijn met 34 medewerkers. De verandering binnen de organisatie viel samen met de totstandkoming van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke per januari 2018. De nieuwe gemeente betreft een samenvoeging van 4 voormalige gemeenten: ’t Bildt, Menameradeel, een stukje van Littenseradeel en Franekeradeel. De nieuwe gemeente Waadhoeke kan rekenen op een zeer actieve welzijnsorganisatie met deskundige en gedreven medewerkers én een heleboel enthousiaste vrijwilligers, onder de bezielende leiding van directeur-bestuurder Joke Bandstra. 

  De Skûle-missie

  De Skûle Welzijn bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Zo werkt De Skûle aan die mooie samenleving waarin plaats is voor iedereen.  


  De Skûle Welzijn wil maatschappelijke en sociale waarden toevoegen aan de samenleving. De welzijnsdiensten worden geleverd in opdracht van de gemeente Waadhoeke en Harlingen. De Skûle Welzijn sluit aan bij de vraagstukken uit het sociaal domein:

  • jeugd een goede start in het leven geven
  • voorkomen en verminderen van eenzaamheid en wederkerigheid stimuleren
  • voorkomen en verminderen van armoede
  • participatie, meedoen in de samenleving



  De Skûle Welzijn-visie
  Hoe dan?



   tolk en verbinder.jpg






  Tolk en verbinder in het speelveld



   Zichtbaar in de samenleving.jpg









  Zichtbaar aanwezig in de samenleving




   Vraag gestuurd werken.jpg








  Vraag gestuurd werken





   Versnellen en aanjagen.jpg












  Versnellen en aanjagen



   Gelijkwaardig partnerschap.jpg











  Gelijkwaardig partnerschap




   regionaal bekend en erkend.jpg







  Regionaal bekend en erkend 




  De Skûle Welzijn-overtuiging

  De Skûle Welzijn Waadhoeke en Harlingen is ervan overtuigd dat ‘’samen’’ het sleutelwoord is. Want samen kunnen we meer dan alleen. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Iedereen heeft wat anders nodig en dat vraagt maatwerk. Iedereen is van waarde en doet ertoe. De Skûle gaat uit van eigen kracht. Waar eigen kracht ontbreekt of niet toereikend is, helpt De Skûle met het opbouwen van netwerken. Samen dus. 














 • Nieuws

  Bereikbaarheid AutoMaatje in de bouwvak

  maandag 25 juli 2022
  Tijdens de Bouwvakweken van 1 t/m 19 augustus is...
  Lees meer...

  Voel Je Goed

  woensdag 20 juli 2022
  Lees meer...

  Save The Date: Donderdag 13 oktoberSymposium Jonge Mantelzorgers Fryslân

  donderdag 14 juli 2022
  ‘Niet te missen!’Ongeveer een kwart...
  Lees meer...