• Welkom op de tijdelijke corona website van  De Skûle Welzijn Waadhoeke en Harlingen

  Belt u ons of bellen wij u?    
  Nu de deuren van De Skûle Welzijn gesloten zijn, staan de telefoonlijnen wijd open. Elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (op vrijdag van 9.00 -12.00 uur) zijn wij bereikbaar en beantwoorden wij uw vragen. Maar zomaar een praatje maken vinden we ook prima.   
      
  Het kan ook zijn dat u door ons gebeld wordt omdat u als vrijwilliger of deelnemer betrokken bent bij de activiteiten van De Skûle Welzijn. Wij bellen u om te vragen hoe het met u gaat en of u het leuk vindt om belmaatje te worden van iemand die ook thuis zit. 
    
  Gaat u normaal gesproken alle dagen naar uw werk en zit u nu thuis en wilt u wat voor een ander betekenen? Meld u dan aan als gastvrijwilliger via het spreekuur of  info@deskule.nl  Dan koppelen wij u aan iemand die behoefte heeft aan een belmaatje. Een dagelijks praatje maakt de dag al anders als je alleen bent. Contact kan op vele manieren, zo vinden veel ouderen het leuk om een spelletje digitale scrabble (Wordfeud) te doen. Het gaat om aandacht voor elkaar. 
    
  Samen zijn doen we nu even anders! Doet u mee? 

  Ons telefoonnummer: 0517 393750 
      

   Poster bellen (4).png































  Een stukje Skûle-geschiedenis

  De Skûle was van oorsprong een kleine welzijnsorganisatie in het voormalige Franekeradeel. In juli 2017 werden de welzijnswerkers van de gemeente Harlingen overgeplaatst naar De Skûle. De voormalige Stichting Welzijn Middelsee droeg in hetzelfde jaar in januari al haar taken en medewerkers over aan De Skûle. De Skûle werd De Skûle Welzijn en kreeg een raad van toezicht in plaats van een bestuur. De directeur werd directeur-bestuurder. En zo veranderde stichting De Skûle met haar 8 medewerkers in de stichting De Skûle Welzijn met 34 medewerkers. De verandering binnen de organisatie viel samen met de totstandkoming van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke per januari 2018. De nieuwe gemeente betreft een samenvoeging van 4 voormalige gemeenten: ’t Bildt, Menameradeel, een stukje van Littenseradeel en Franekeradeel. De nieuwe gemeente Waadhoeke kan rekenen op een zeer actieve welzijnsorganisatie met deskundige en gedreven medewerkers én een heleboel enthousiaste vrijwilligers, onder de bezielende leiding van directeur-bestuurder Joke Bandstra. 

  De Skûle-missie

  De Skûle Welzijn bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Zo werkt De Skûle aan die mooie samenleving waarin plaats is voor iedereen.  


  De Skûle Welzijn wil maatschappelijke en sociale waarden toevoegen aan de samenleving. De welzijnsdiensten worden geleverd in opdracht van de gemeente Waadhoeke en Harlingen. De Skûle Welzijn sluit aan bij de vraagstukken uit het sociaal domein:

  • jeugd een goede start in het leven geven
  • voorkomen en verminderen van eenzaamheid en wederkerigheid stimuleren
  • voorkomen en verminderen van armoede
  • participatie, meedoen in de samenleving



  De Skûle Welzijn-visie
  Hoe dan?



   tolk en verbinder.jpg






  Tolk en verbinder in het speelveld



   Zichtbaar in de samenleving.jpg









  Zichtbaar aanwezig in de samenleving




   Vraag gestuurd werken.jpg








  Vraag gestuurd werken





   Versnellen en aanjagen.jpg












  Versnellen en aanjagen



   Gelijkwaardig partnerschap.jpg











  Gelijkwaardig partnerschap




   regionaal bekend en erkend.jpg







  Regionaal bekend en erkend 




  De Skûle Welzijn-overtuiging

  De Skûle Welzijn Waadhoeke en Harlingen is ervan overtuigd dat ‘’samen’’ het sleutelwoord is. Want samen kunnen we meer dan alleen. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Iedereen heeft wat anders nodig en dat vraagt maatwerk. Iedereen is van waarde en doet ertoe. De Skûle gaat uit van eigen kracht. Waar eigen kracht ontbreekt of niet toereikend is, helpt De Skûle met het opbouwen van netwerken. Samen dus. 













 • Nieuws

  6 juli   Webinar  ( thuis) werken en mantelzorg combineren 

  woensdag 16 juni 2021
  Lees meer...

  Week van de Jonge Mantelzorgers. " Vanzelfsprekend?"

  woensdag 9 juni 2021
  ‘Terwijl mijn vrienden hun game scores...
  Lees meer...

  16 juni Mantelzorgcafé Plus

  woensdag 9 juni 2021
  Lees meer...