• Mantelzorg tijdens avondklok mogelijk met verklaring noodzakelijke mantelzorg


  Mantelzorgers maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. 
  Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok. Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een verklaring noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben. Deze verklaring is online te downloaden op de website van MantelzorgNL.
  Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 20.30 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan. Of in het geval van calamiteiten.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  De verklaring noodzakelijke mantelzorg is  hier te downloaden. Op de verklaring moeten de gegevens zijn ingevuld van zowel de mantelzorger als van de zorgvrager. Tevens wordt gevraagd om welke zorg het gaat. Wanneer de mantelzorger op pad gaat moet zowel de getekende verklaring als een identiteitsbewijs worden meegenomen. Wanneer iemand zorgt voor meerdere personen moet per zorgvrager (als deze op verschillende adressen wonen) een aparte verklaring worden ingevuld.
  Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met de zorgvrager of de huisarts.
      Annelien.jpg


  Annelien Ellerman, 
  coördinator Centrum Mantelzorg Waadhoeke

  ‘’Zorgen voor je naasten is zo vanzelfsprekend, het is wat je voor elkaar doet”, zegt Annelien Ellerman, coördinator Centrum Mantelzorg Waadhoeke.
  Voor velen is het een taak die veel voldoening geeft maar het kan ook ( te) zwaar worden. 
   En als die zorg voor een naaste door omstandigheden intensief en langdurig wordt, dan is dat van grote invloed op je leven. En daar kunnen de meesten wel wat hulp bij gebruiken. Of, op z’n minst: erkenning’’.
   
  Waadhoeke telt zo’n 11.000 mantelzorgers. Sinds een jaar houdt Annelien Ellerman zich bij De Skûle Welzijn met deze groep bezig. Na een brede achtergrond in zorg en welzijn gaat ze er vol voor, want: ‘’Wij, welzijnswerkers, kunnen van grote betekenis zijn voor deze groeiende groep mensen. Mantelzorg geven heeft een enorme impact: behalve de enorme belasting die de mantelzorger kan gaan ervaren, kunnen ook familierelaties onder druk komen te staan. Want als jij degene bent die je oude moeder verzorgt omdat je er dichterbij woont dan je broers en zussen, dan kan er langzaamaan iets veranderen in de familiesystemen. Wij als welzijnswerkers kunnen daarin van grote betekenis zijn. Preventie, dat is ons speerpunt. We organiseren thema-avonden, zorgen voor informatie en begeleiding. Doorgaans signaleert de wijkverpleegkundige of de arts, dat de mantelzorger wel wat hulp en aandacht kan gebruiken. Soms ook meldt de mantelzorger zichzelf, als het hem of haar te veel wordt. Een goed gesprek, informatie en duidelijkheid en als het even kan een vrijwilliger die zich voor wat langere tijd met de mantelzorger bezighoudt. Een klankbord, het hart luchten, wandelen, koffiedrinken… normale dingen waar mantelzorgers zelden om vragen. Met name als het om een echtpaar gaat waar de een de ander verzorgt, worden de problemen zelden uitgesproken in de vrienden- en familiekring. Want dan wordt degene die de zorg nodig heeft opeens een patiënt en veranderen de verhoudingen. En dus wordt er mooi weer gespeeld, uit respect en om zo gewoon mogelijk door te leven’’.
  Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke probeert in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te komen met mantelzorgers en hen zoveel mogelijk voor te lichten en te steunen. Daarvoor moet mantelzorg herkend en bespreekbaar worden. ‘’En daar zetten we ons voor in. Samen met vrijwilligers zoeken we voor elke mantelzorger naar hulp en ondersteuning op maat. Zo kunnen we heel veel betekenen en dat maakt ons werk meer dan mooi’’.
   
  Team Mantelzorg:
  Annelien Ellerman, Waadhoeke en Harlingen,  tel: 0643003384, aanwezig: maandag t/m donderdag
  Sieta Kuipers, Waadhoeke,  tel: 0618422829, aanwezig: elke ochtend van maandag t/m donderdag • Nieuws

  Seniorencafé

  donderdag 8 april 2021
  Lees meer...

  Gezocht werkkleding voor medewerkers ontmoetingstuin.

  donderdag 8 april 2021
  Achter De Skûle, in de Dijkstraat van...
  Lees meer...

  14 april Ontmoeting online met MEE Friesland over mogelijkheden in de zorg 

  woensdag 31 maart 2021
  Op woensdagavond 14 april...
  Lees meer...