• ANWB Automaatje Waadhoeke zoekt: leuke mensen voor het leukste vrijwilligerswerk

  dinsdag 2 november 2021

  Eind 2018 startte De Skûle Welzijn met ANWB Automaatje: een prestigieus project dat ontwikkeld is door de ANWB en werd ondergebracht bij welzijnsorganisaties door heel Nederland. Wie om welke reden dan ook geen vervoer heeft, waardoor deelname aan het sociale leven in het gedrang komt en eenzaamheid dreigt, kan een beroep doen op de vrijwilligers/chauffeurs van Automaatje. Tegen een vergoeding van 30 cent per kilometer brengen de vrijwilligers in hun eigen auto hun passagiers naar het ziekenhuis, de kapper, de supermarkt of naar een koffieochtendje bij de familie. De organisatie en coördinatie in Waadhoeke is in handen van projectleider Mia Bonnema. Zij zag ‘’haar’’ Automaatje uitgroeien tot een hoog gewaardeerd dienstverlenend project dat duizenden autoritten realiseerde. Samen met de zogenaamde matchmakers, de vrijwilligers achter de telefoon die de match tussen aanvrager en uitvoerder tot stand brengen, stevent Automaatje, ondanks de coronabeperkingen, af op bijna 1500 ritten in 2021. Maar…er is één probleem.
   
  Mia Bonnema: ‘’We moeten tegenwoordig wel eens Nee verkopen en dat kan natuurlijk niet. Door corona is het een tijd heel rustig geweest: mensen mochten en durfden de deur niet uit, ziekenhuisbezoek werd opgeschort en een aantal van onze vrijwilligers/chauffeurs wilde of kon geen risico lopen. Aan aantal van hen werd Belmaatje, en onderhield regelmatig telefonisch contact met diegenen die zij doorgaans in de auto hadden zitten. Deze Belmaatjes zijn enorm belangrijk geweest in de maanden van complete lockdown. Niet zelden vormden zij het enige lijntje met de buitenwereld. Dat ligt gelukkig allemaal achter ons, maar ook wij zien, net als in de zorg, een inhaalslag. Ziekenhuis- en familiebezoek dat werd uitgesteld, wordt naarstig ingehaald. En dat betekent in de praktijk: meer aanvragen dan we kunnen realiseren.”
   
  Mia Bonnema zoekt nieuwe vrijwilligers die in hun eigen auto mensen ontzorgen en gelukkig maken. ‘’En méér: als we zelf mobiel zijn of familie om ons heen hebben die ons daarbij helpen,  kunnen we ons moeilijk realiseren hoe het is als we daarvan verstoken zijn. Dan kom je gewoon de deur niet uit, stelt je sociale leven niet zoveel meer voor, zit je altijd in de stress over hoe je maar de dokter, de winkel, de kapper, laat staan naar een verjaardag kunt. Eenzaamheid ligt op de loer en dat willen we niet als samenleving. De vrijwilligers van Automaatje spelen daarbij een hele belangrijke rol. Juist omdat het plaatsgenoten zijn, mensen uit de buurt, voelt het vertrouwd en is de drempel om om hulp te vragen laag. De vrijwilligers komen met regelmaat bij elkaar, hebben een team van matchmakers waar ze op terug kunnen vallen en ervaren hun ‘’werk’’ als heel plezierig en zinvol.”
   
  Wie zijn die vrijwilligers van Automaatje? Mia Bonnema: ‘’Dat zijn veelal gepensioneerden die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en daarvoor een aantal uren per week beschikbaar stellen.  Maar ook mensen wiens kinderen net de deur uit zijn en een zee van tijd over hebben. En mensen zonder vast werk, die toch graag bezig zijn en een steentje willen bijdragen. Onze groep vrijwilligers is heel divers, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk hele leuke mensen met oog voor de ouderen, zwakkeren en anderen die op de een of andere manier hulp nodig hebben. En van die leuke mensen zoeken we er méér, voor het leukste vrijwilligerswerk dat je je maar kunt bedenken.’’
   
  Wie zin heeft om zich aan te sluiten bij een club leuke mensen en het leven van plaatsgenoten leuker wil maken: neem contact op met ANWB Automaatje Waadhoeke via De Skûle Welzijn: tel:  0618422894, elke werkdag van 9 tot 12 uur.   
 • Nieuws

  Gespreksgroep voor partners van mensen metdementie in Waadhoeke

  woensdag 28 september 2022
  Lees meer...

  Webinar voor mantelzorgers 3 oktober

  dinsdag 27 september 2022
  Lees meer...

  Kom erbij en doe mee in Sint Annaparochie!

  woensdag 21 september 2022
  ...
  Lees meer...