• Gaat u op telefonisch huisbezoek? Seniorenconsulenten in Harlingen gezocht!

  maandag 1 maart 2021
  Een van de speerpunten van de gemeente Harlingen is: ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen. Preventie in de breedste zin van het woord, is daarbij erg belangrijk. Het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid maakt dat thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, vaker mogelijk is dan wordt gedacht. Onze vrijwillige seniorenconsulenten spelen daarbij een belangrijke rol.
  Sinds 2018 gaan vrijwillige seniorenconsulenten op huisbezoek bij de 67-plussers binnen de gemeente Harlingen. Geschoold en gesteund door De Skûle Welzijn bespreken deze consulenten verschillende onderwerpen, zoals wonen, zorg en welzijn. Ze kunnen raad en advies geven op het gebied van langer zelfstandig blijven wonen en hoe een beroep te doen op professionele hulpverlening. Ouderen vinden vaak moeilijk de weg naar voorzieningen die ondersteunend zijn bij het behoud van de zelfredzaamheid. De veranderingen binnen de WMO maken het er niet makkelijker op. Zeker ook omdat met het ouder worden de mobiliteit afneemt, het sociale netwerk kleiner wordt, ingewikkelde informatie moeilijk binnenkomt en er vaak niemand is om daar eens over te praten. De seniorenconsulent kent de problemen, valkuilen en vaak ook de oplossingen.
  In 2020 zijn geen huisbezoeken afgelegd vanwege het coronavirus. En ook nu, begin 2021, kunnen de consulten nog niet bij de 67-plussers aankloppen. De signalen die binnenkomen bij het Gebiedsteam en het Ouderenwerk van De Skûle Welzijn zijn echter zorgwekkend. Veel activiteiten zijn weggevallen en het vaak toch al beperkte sociale leven, staat stil. Vandaar dat besloten is via de telefoon contact te zoeken. Zonder koffie dus, maar met hetzelfde luisterende oor!
  En daarvoor zoeken wij vrijwilligers die als seniorenconsulent op ‘’telefonisch huisbezoek’’ willen gaan. Voordat de nieuwe consulenten aan de slag gaan maken we uitgebreid kennis met elkaar en word je een praktische scholing aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met een ervaren seniorenconsultent. En elke maand komen we in een veilige omgeving bij elkaar om na te praten onder leiding van een ervaren ouderenwerker.
   
  Voor vragen en meer informatie kan je contact opnemen met ouderenwerker Johanna Schaap, tel: 0610890607 of via j.schaap@harlingen.nl
 • Nieuws

  Seniorencafé

  donderdag 8 april 2021
  Lees meer...

  Gezocht werkkleding voor medewerkers ontmoetingstuin.

  donderdag 8 april 2021
  Achter De Skûle, in de Dijkstraat van...
  Lees meer...

  14 april Ontmoeting online met MEE Friesland over mogelijkheden in de zorg 

  woensdag 31 maart 2021
  Op woensdagavond 14 april...
  Lees meer...