• Vacature Bestuurder De Skûle Welzijn

  dinsdag 12 februari 2019
                                        Stichting De Skûle Welzijn zoekt per 1 juni 2019 een
                                                              BESTUURDER M/V
                                                                voor 32 uur/week

  De Skûle Welzijn (De Skûle) is dé regionale instelling voor het sociale domein ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen in Noordwest Friesland. Wij werken aan het verbinden van burger en buurt, voor jong en oud, en voor mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Ons doel is ontplooiingsmogelijkheden en zelfredzaamheid te vergroten voor hen die dat nodig hebben, het bieden van een steuntje in de rug voor degenen die maatschappelijk dreigen af te haken en het versterken van de maatschappelijke cohesie en gemeenschapszin. De Skûle versterkt eigen kracht, presentie en samenwerking.
   
  De Skûle is een begrip in Noordwest-Friesland. De organisatie is een betrouwbare gesprekspartner voor gemeenten, betrokken instanties en andere netwerken, en een deskundig uitvoerder en initiator in het Sociaal Domein. Wegens het vertrek -na 35 jaar- van de huidige bestuurder, zijn wij op zoek naar een nieuwe bestuurder die het aandurft in zijn schoenen te gaan staan.
   
  Het werkgebied van de Skûle Welzijn:
  De Skûle houdt zich vanuit 5 vestigingen bezig met welzijn. Ouderenwerk, jeugdwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociaal cultureel werk en samenlevingsopbouw, statushouders en maatzorg. De voornaamste opdrachtgevers zijn de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. Verder werkt de Skûle nauw samen in netwerken en projecten met andere betrokkenen en belanghebbenden. Vaak is de Skûle hier initiatiefnemer of projectverantwoordelijke, waarbij het belang van de samenwerking voor de burger altijd de basis is.
   
  Ambitie:
  In de nieuwe strategische planperiode (2019-2021) komen veel nieuwe ontwikkelingen op De Skûle af. De Skûle wil haar positie in het Sociaal Domein op zijn minst behouden en zoekt tevens naar uitbreidingsmogelijkheden via innovatie en ontwikkeling. Door de verschuivingen en veranderingen binnen het Sociaal Domein wordt het aangaan van samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties steeds belangrijker. De Skûle wil in deze ontwikkelingen een belangrijke speler zijn.
   
  Onze nieuwe bestuurder:
  Is goed ingevoerd in de actualiteit van welzijn. Hij/zij heeft een HBO/ WO werk- en denkniveau, kent de ontwikkelingen in de sector en heeft een heldere visie op de toekomst van welzijn in de breedste zin van het woord. De nieuwe bestuurder:
   
  ·         Is een stevige én empathische leider. Daadkrachtig en warm.
  ·         Is open en durft te zeggen waar het op staat met behoud van relatie.
  ·         Is reflectief. Kent zijn/ haar eigen valkuilen en is daarop aanspreekbaar.
  ·         Respecteert ieders mening en durft desondanks ook eigenstandig besluiten te nemen.
  ·         Heeft een goede antenne voor wat er leeft in en om de organisatie en acteert daarop.
  ·         Heeft een hekel aan dubbele agenda’s en laat in zijn/ haar gedrag integriteit zien.
  ·         Heeft een transparante werkwijze en geeft vertrouwen.
  ·         Doet wat hij/ zij zegt en wekt daarmee vertrouwen.
  ·         Maakt plannen samen met de organisatie, werkt gestructureerd en voert ze uit.
  ·         Gaat bovenal het goede gesprek aan, teneinde te zoeken naar goede oplossingen.
  ·         Gaat voor kwaliteit en een goede verstandhouding en houdt het oog op de bal.
   
  Kort samengevat zoekt de Skûle een daadkrachtige bestuurder die aan de ene kant graag met de voeten in het welzijnswerk staat en aan de andere kant de organisatie op de juiste wijze en in de gewenste richting kan aansturen. Een natuurlijke bouwer en een goede netwerker.
   
  Ervaring:
  De nieuwe bestuurder hoeft niet persé eerder als bestuurder te hebben gewerkt, maar wél als leidinggevende. Hij/ zij moet aantoonbaar toe zijn aan een dergelijke positie en die daadwerkelijk ambiëren. Daarnaast wordt van hem/ haar leiderschap verwacht in die zin dat de bestuurder in staat is om enerzijds te functioneren binnen het team van professionals van de Skûle en anderzijds om daar boven te gaan staan als de situatie dat vraagt. Natuurlijk en situationeel leiderschap. Kennis van bedrijfsvoering, HRM en organisatieontwikkeling is een vereiste.
  Naar onze opdrachtgevers en andere stakeholders toe moet de nieuwe bestuurder een professionele bouwer zijn aan warme netwerkrelaties. Hij/ zij heeft oog voor de wensen, behoeften en doelen van onze opdrachtgevers, kent de mensen in ons netwerk, onderhoudt dat netwerk goed, en weet belanghebbenden met elkaar te verbinden. Hij/ zij is bij voorkeur proactief waar het gaat om actualiteit en hoe daarop in te spelen.
   
  Raad van Toezicht:
  De organisatie kent een Raad van Toezichtmodel, en dat betekent dat de nieuwe bestuurder een visie heeft op samenwerking met een Raad van Toezicht. Hij/ zij kent de Governance code Sociaal Werk en is in staat om op dit niveau te acteren. De nieuwe bestuurder omarmt toezicht “nieuwe stijl”.
   
  Procedure:
  Kandidaten die zich herkennen in deze profielschets kunt reageren tot uiterlijk 3 maart 2019. Op 19 maart 2019 zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Geselecteerde kandidaten ontvangen rond 14 maart een uitnodiging. Een tweede gesprek en/ of een assessment kan tot de mogelijkheden behoren.
  U kunt uw motivatiebrief en CV (met in de onderwerp-regel “vacature bestuurder”) mailen naar rvtdeskulewelzijn@gmail.com t.a.v. mevrouw Bettina de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij is (tijdens kantooruren) bereikbaar voor informatie op 06 54217703.
   
   
  NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Nieuws

  Franeker Ontmoetingscafé

  woensdag 21 augustus 2019
  Lees meer...

  Jeugdsoos t Honk speeltuinentoer

  dinsdag 9 juli 2019
  Jeugdsoos t Honk in Sint Anna gaat op...
  Lees meer...

  vanaf september Ontmoetingscafé Nieuw Zuid Harlingen

  donderdag 4 juli 2019
  Lees meer...