• Persberichten en radio interviews, hier kunt u alles lezen 

   Willy.jpg

  Van Buurthulp wordt iedereen blij!
  Willy de Vries van De Skûle Welzijn in Sint Annaparochie en Berlikum krijgt net zoveel bedankjes van mensen die hulp krijgen als van mensen die hulp geven. ”Een ommetje met een meneer in een rolstoel, een boodschap met een mevrouw die moeilijk loopt, het gras maaien bij een aan huis gebonden echtpaar: het zijn de kleine dingen die door de vrijwilligers van Buurthulp worden opgepakt. En daar wordt iedereen blij van!”
  In de afgelopen maanden draaide alles om elkaar én jezelf te beschermen tegen het Corona-virus. Elkaar helpen deden we ook, binnen de beperkte mogelijkheden. Nu de strenge maatregelen van toen een beetje versoepeld zijn, we beter weten hoe het werkt en ons daarin wat zekerder voelen, is het tijd om het reguliere project Buurthulp opnieuw onder de aandacht te brengen. ‘’Buurthulp is een project dat zich uitspreidt over het gehele maatschappelijke werk in onze regio. De verschillende afdelingen werken daarin nauw samen, waardoor Buurthulp een tweeledige functie heeft. Simpel gezegd: de een heeft hulp nodig, de ander heeft tijd over en wil zich graag nuttig maken. De een doet dat vanuit het gevoel dat je iemand moet helpen als het kan. De ander omdat het fijn is om deze wijze onder de mensen te komen. Maar het kan ook zijn dat de hulpgever op zoek is naar een baan en alvast bezig wil zijn. Of zijn of haar talenten in de praktijk wil brengen. Vandaar dat Buurthulp maatwerk is waarbij veel mensen betrokken worden,’’ aldus Willy de Vries. Een goed voorbeeld is het tuintje van een echtpaar in Menameradeel. Tot voor kort was tuinieren hun lust en hun leven, maar na een val lukt dat niet meer. En toen kwam Mo, bewoner van het AZC. Hij houdt van buiten werken en hoopt daar in de toekomst een baan in te vinden. Hij maait het gras, verwijdert het onkruid en plukt een bosje bloemen voor mevrouw. Na een kopje thee en een babbeltje gaat Mo tevreden naar huis en geniet het echtpaar van de strakke tuin. Of neem die meneer uit Sint Annaparochie, die in een rolstoel zit. Vroeger ging hij elke middag een straatje om met zijn vrouw. Een boodschap doen, soms een kopje koffie op het terras. Maar zijn vrouw is er niet meer en hoe zelfstandig deze meneer in huis ook is, dat ommetje is net te ingewikkeld. En het is ook nog eens heel ongezellig alleen. Toen meldde zich een meneer die hier net was komen wonen en via vrijwilligerswerk wat mensen wilde leren kennen. Bingo! Sinds kort gaan de twee er samen op uit. Willy de Vries: ‘’Het zijn zomaar een paar voorbeelden, maar het laat zien dat Buurthulp méér is dan hulp geven aan iemand die dat nodig heeft. Hulp is een breed begrip…’’ Nu er wat meer bewegingsvrijheid is en er in de regio veel hulpvragen binnenkomen, wil De Skûle Welzijn het project Buurthulp weer even onder de aandacht brengen. Want er zijn meer vrijwilligers nodig. Iedereen die het leuk vindt deel uit te maken van een heel enthousiast team is van harte welkom. Willy de Vries: ”Zoals gezegd is Buurthulp maatwerk en dat geldt ook voor onze vrijwilligers. Tijdens het intakegesprek komen de beweegredenen, de talenten en de wensen van de vrijwilliger aan de orde. En natuurlijk worden de vrijwilligers door ons begeleid. Zo komen we tot mooie contacten, leuke ontmoetingen en vooral blije mensen’’. Voor meer informatie: De Skûle Welzijn, tel: 0517 393750 w.devries@deskule.nl 

  Scootmobieltocht op dinsdag 14 juli.
  Op dinsdag 14 juli organiseert het ouderenwerk van De Skûle Welzijn in samenwerking met Wooncentrum Almenum en de Spiker een scootmobieltocht. In deze tijd met het coronavirus kunnen heel veel activiteiten niet doorgaan. Maar dan is het juist ook goed om te kijken wat wel mogelijk is en hoe we deze zomer zo prettig mogelijk kunnen maken met elkaar. Een gezonde leefstijl en goede voeding zijn belangrijk om vitaal te blijven. Maar daarnaast is het prettig om andere mensen te ontmoeten, sociale contacten aan te gaan en plezier te maken met elkaar. Wanneer je moeilijk loopt en niet meer kan fietsen ben je aangewezen op een scootmobiel en kun je overdag toch mooi op uit. Maar wat zou het leuk zijn als we met een groep scootmobielers erop uit kunnen trekken om samen een aantal kilometers te kunnen afleggen. Spreekt deze activiteit u aan? Schroom niet en kom naar de scootmobielclub! Wij ontmoeten u /jou graag. Op dinsdag 14 juli vanaf 13.30 uur verzamelen wij bij MFC het Vierkant en gaan we in overleg met de deelnemers een route uitzetten van ongeveer twee uur. Na afloop drinken we gezellig een bakje koffie in Nieuw Zuid. Voor informatie en opgave kunt u bellen met Johanna Schaap tel:06-10890607 mail: j.schaap@harlingen.nl


  30-6-2020
  Steunpunt Vluchtelingen De Skûle Welzijn: Professionals waar het moet, vrijwilligers waar het kan. Voor vluchtelingen is hulp van levensbelang. Steunpunt Vluchtelingen van de Skûle Welzijn geeft die hulp. Daarvoor wordt door de professionals samengewerkt met vrijwilligers. ‘’Een heel bewuste keuze, ‘’ zegt Joke Bandstra, directeur van De Skûle Welzijn. ‘’Vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en vervullen een brugfunctie tussen de vluchteling en de maatschappij. En ze vormen een verbindende schakel in de regio. Vrijwilligers dragen bij aan het lokale draagvlak en zijn van invloed op het wederzijdse begrip tussen de lokale samenleving en de vluchteling. Het netwerk van de vrijwilligers is een van de belangrijkste pijlers onder de integratie en participatie van de vluchteling en we hebben dringend nieuwe mensen nodig. ’’ Integraal werken staat bij De Skûle Welzijn hoog in het vaandel. Vanuit organisatorisch perspectief: er wordt nauw samengewerkt met andere professionals en ketenpartners die betrokken zijn bij de participatie én integratie van vluchtelingen/statushouders. En er wordt gewerkt vanuit het perspectief van de vluchteling: een gecoördineerde, samenhangende aanpak met alle aandacht voor de specifieke achtergronden van de vluchteling. ‘’Het klinkt zo eenvoudig, maar het grillige verloop van de vluchtelingeninstroom vraagt om een specifieke en gedegen vormgeving. Wij hanteren hierbij een draaiboek dat geheel gericht is op vluchtelingen met als belangrijk uitgangspunt dat een vluchteling zich niet heeft kunnen voorbereiden op vertrek naar Nederland. Dit in tegenstelling tot andere nieuwkomers’’, aldus Joke Bandstra. ‘’We weten dat investeren in een goede start nieuwe Nederlanders oplevert die van hun leven en dat van hun kinderen een succes willen maken. En dat is natuurlijk van groot belang voor onze samenleving’’. Maatwerk is daarbij een sleutelwoord. ‘’De problematiek van vluchtelingen hangt nauw samen met het vluchtverleden. Dit vraagt maatwerk. We weten dat deze mensen hun motivatie behouden door ze extra te activeren en steunen. Daarna begeleiden we richting zelfredzaamheid. Voor iedereen geldt dat we ze 12 tot 18 maanden intensief begeleiden. Sommigen hebben meer tijd en begeleiding nodig. Anderen kunnen zichzelf al na een jaar redden en doen alleen een beroep op het wekelijkse spreekuur. De ervaring heeft geleerd dat nieuwe Nederlanders die zich goed begeleid en gesteund voelen, minder vaak een beroep doen op de uitkeringen en gezondheidszorg en de risico’s op sociale problemen nemen af. De vrijwilliger speelt daarbij een cruciale rol’’. De vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen van De Skûle Welzijn worden aangestuurd door een coördinator. Deze coördinator is het aanspreekpunt. De Skûle Welzijn organiseert trainingen en intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers, zodat actualiteiten, problemen en eventuele veranderingen kunnen worden doorgesproken. Net als voor de vrijwilligers die op andere vlakken actief zijn, zorgt De Skûle Welzijn voor ondersteuning en worden afspraken tussen vrijwilliger en De Skûle Welzijn vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Joke Bandstra:’’Het is van groot belang dat de vrijwilliger zich op alle fronten gesteund voelt. Door de professionals zoals de coördinatoren, het Gebiedsteam en de maatschappelijke begeleiders. Zij hebben kennis van de doelgroep. Zij hebben interculturele communicatieve vaardigheden en kunnen deze delen met de vrijwilligers. Er is ook veel contact tussen de vrijwilligers onderling, die hun ervaringen uitwisselen. Want het begeleiden van vluchtelingen is niet niks, vaak een proces van vele jaren en vooral teamwork. Soms zwaar, maar zeker ook mooi en dankbaar’’. De Skûle Welzijn zoekt voor het Steunpunt Vluchtelingen nieuwe vrijwilligers. Mannen en vrouwen uit de regio, die zich aangesproken voelen door dit verhaal. Die graag actief zijn in een hecht team om mensen, die huis en haard moesten ontvluchten op weg te helpen naar een nieuw en stabiel leven. ‘’Kom eens praten’’, vraagt Joke Bandstra. ‘’We vertellen je graag over dit mooie werk’’. Meer informatie: Voor Waadhoeke, Marjan van der Heide, tel: 0651422172 Voor Harlingen, Ginny van der Kolk, tel: 0611900383
  30-6-2020
  Mantelzorgcafé deze zomer

  Het mag weer en we hebben er zin in! Heb je zin om bij te praten, anderen te ontmoeten of heb je een prangende vraag? Kom deze zomer langs bij het mantelzorgcafé. We zitten in onze opgeknapte binnentuin met voldoende ruimte om elkaar veilig te ontmoeten. Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke organiseert op woensdagmiddag 8 juli en 12 augustus het mantelzorgcafé, waarbij ontmoeting centraal staat. Dit mantelzorgcafé is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien. Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35 in Franeker. Het mantelzorgcafé is geopend van 14.30 uur tot 16.00 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Skûle Welzijn Centrum Mantelzorg Waadhoeke - De Skûle Welzijn, 0517- 393750, info@deskule.nl


  10-6-2020
  Welkom in de Terraskamer
  corona-proof samenkomen in de binnentuin van De Skûle Welzijn
  Vanaf dinsdag 16 juni opent De Skûle Welzijn in samenwerking met AanZet de Terraskamer: een plek waar bezoekers én vrijwilligers van De Skûle elkaar corona-proof kunnen ontmoeten.
  Elke week zal er een leuke activiteit door de vrijwilligers worden georganiseerd. Iedereen is welkom, maar we moeten ons wel aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid houden. Sociaal-culturele instellingen en ontmoetingscentra mogen weer open voor maximaal 30 personen, uitgaande van de basisregel van 1,5 meter afstand. Dat geldt dus ook voor de Terraskamer. Bovendien moeten wij u bij binnenkomst een aantal vragen stellen en wordt het protocol uitgelegd. Maar daarna gaan we weer als vanouds een paar gezellige uren met elkaar doorbrengen.
  De Terraskamer is vanaf 16 juni elke dinsdag- en donderdagochtend open voor iedereen die er zin in heeft. Bij regen gaat het helaas niet door.

  De Terraskamer bevindt zich in de binnentuin van De Skûle Welzijn, Godsacker 35 in Franeker. Deelname is gratis, koffie en thee kosten € 0,50.
  Voor meer informatie: Rosa de Weerd, Ouderenwerker De Skûle Welzijn, 0655019429


  10-6-2020

  De Skûle Welzijn organiseert fietstochten

  Nu er vanuit de overheid steeds meer regels worden versoepeld, is De Skûle Welzijn achter de schermen druk aan het bekijken welke activiteiten weer opgestart kunnen worden.

  Zo kunnen de fietstochten weer georganiseerd worden, de anderhalve meter kan hierbij namelijk makkelijk gehanteerd worden.
  Onder leiding van twee vrijwilligers wordt er iedere maand een fietstocht door het prachtige landschap georganiseerd. De afstanden van de tochten variëren van 30 kilometer tot en met 40 kilometer. Onderweg wordt er – op anderhalve meter afstand – een bakje koffie of thee met een gebakje genuttigd bij een horeca gelegenheid.
  Heeft u zin om er even lekker met de fiets op uit te gaan en te genieten van de prachtige natuur?
  Wilt u zich dan voor vrijdag 3 juli aanmelden? In verband met de corona maatregelen, geldt er een maximum van 16 personen, dus wees er snel bij!
  De fietstochten zullen gehouden worden op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand en wel op 7 juli, 4 augustus, 1 september en 6 oktober. De tochten starten om 13:00 vanuit de binnentuin van De Skûle.
  Deelname is gratis, u betaalt alleen uw eigen consumpties onderweg.
  U kunt een mail sturen naar Rosa of bellen naar 06-55019429

  10-06-2020
  De eerste Skûle Wordfeudcompetitie: groot succes
  Toen het Ouderencafé moest sluiten vanwege het coronavisus zocht ouderwerkster Rosa de Weerd naar andere manieren om met ‘’haar ouderen’’ in contact te blijven. Er kwam een groot netwerk van Belmaatjes tot stand en er werd gekoppeld, zodat elke oudere die dat wilde een contactpersoon had om de crisis mee door te komen. ‘’Maar oh…wat mistten veel mensen die spelletjes, die in het Ouderencafé gespeeld werden,’’ zegt Rosa de Weerd. En zo bedacht zij de eerste Skûle Wordfeudcompetie. Vorige week bezocht zij de winnaars persoonlijk met een mooie prijs en noteerde zij de bevindingen.
  En de eerste prijs voor zowel de competitie als de high score was voor Griet de Boer-Zoodsma uit Minnertsga (73 jaar): met 569 punten de onbetwiste kampioen. En dat terwijl ze aanvankelijk helemaal niet mee wilde doen. Haar schoondochter haalde haar over en het resultaat liegt er niet om: een high-tea for two en een waardebon verzorgd door het prachtig vernieuwde Hotel De Doelen in Franeker. Mevrouw de Boer gaat genieten van de high-tea met haar schoondochter, die al gekscherend had gezegd: potverdorie, had ik jou nou maar nooit gevraagd om mee te doen! Mevrouw de Boer is ambtenaar van de burgerlijke stand. Omdat er de afgelopen periode geen huwelijken werden gesloten, had ze het rustig en deed ze mee aan de competitie. Ze bleek heel goed te zijn en ging er helemaal in op. Nu de huwelijken weer aantrekken weet ze niet of ze weer gaat meedoen. ‘’Daar ben ik veel te fanatiek voor.’’ 
  De tweede prijs ging naar Pietsje Oevering uit Atjetille (Harlingen). Zij werd verrast met een uitgebreide borrelplank. De derde prijs, een taart en een suikerbrood van bakkerij van der Kloet, ging naar Karel Koolhoven uit Franeker. Suzanna Hoeksma uit Klooster-Lidlum en Anneke Borst-Ramler uit Franeker vielen ook in de prijzen met de high scores.  
  ‘’Het was leuk om de winnaars, waar ik al weken via de mail contact mee had, persoonlijk te ontmoeten,” aldus Rosa. ‘’De deelnemers hadden zich aangemeld naar aanleiding van een oproep in deze krant en op de site. Na elke ronde moesten zij hun scores doorgegeven en werden ze ingedeeld in een nieuwe ronde. Zo hebben we ruim drie weken intensief contact gehad, zonder elkaar te kennen.’’ De prijzen kwamen van lokale ondernemers. ‘’Ik vond het belangrijk hen te ondersteunen,’’ aldus Rosa.
  Het idee van Rosa was niet alleen de ouderen van haar Ouderencafé een bezigheid te bieden, maar al die Waadhoekers die het thuiszitten, lezen, tv kijken en videobellen met familie een beetje zat waren. ‘’Het leven kabbelde rustig voort, een wedstrijdje is dan best een goede afleiding. Maar, de competitie bood ook een chat-functie. Ik hoopte dat de deelnemers via hun favoriete spel met elkaar aan de praat zouden raken. En dat is gelukt! De verschillende woonplaatsen en hun geschiedenis boden vaak stof tot discussie, boeken, televisieprogramma’s en culturele activiteiten via internet werden besproken en getipt. En er ontstond zelfs een koffie-afspraak tussen twee deelneemsters die beiden het gevoel hadden dat ze elkaar al jaren kenden. ‘’ 
  De missie van Rosa de Weerd is geslaagd en de Skûle Wordfeudcompetitie krijgt een vervolg. ‘’Op verzoek van de deelnemers gaan we zes competities per jaar doen. De eerstvolgende gaat van start op 22 juni. Bijna iedereen doet weer mee en er is ruimte voor nieuwe deelnemers.’’
  Dus: wie ook mee wil doen, aanmelden kan tot 19 juni bij Rosa de Weerd via: rosa.de.weerd@deskule.nl of 06 55019429. Zij stuurt u dan alle informatie voor de volgende competitie.   

  25-5-2020


  HALLO CREATIEVE KIDS VAN WAADHOEKE EN HARLINGEN: DE SKÛLE WELZIJN ZOEKT JULLIE!   
  Natuurlijk missen jullie je oma en opa en zou je ze het liefst vandaag nog een knuffel geven.Maar helaas, dat kan nog even niet. Wat wel kan, is jullie oma en opa - en al die andere oma’s en opa’s - laten weten dat jullie aan ze denken.
  Wij van De Skûle Welzijn roepen alle kinderen en jongeren uit de gemeente Waadhoeke én Harlingen op om eens lekker creatief aan de slag te gaan. Speciaal voor al die ouderen die in een woon- en zorgcentrum wonen en nodig eens opgevrolijkt moeten worden.
  Hoe?                                                                                                                                                  Maak een mooi kunstwerk, een vrolijke kaart, een leuke tekening of knutsel iets grappigs. Maak een strip of schrijf een verhaaltje en stel de vraag: Hé, hoe gaat het met jullie?
  Wij zijn benieuwd naar jullie creatieve bijdragen en zorgen ervoor dat kunstwerkjes, kaarten, tekeningen, knutsels en andere verrassingen op de juiste plek komen. Je mag je bijdrage iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur afgeven bij het woon- en zorgcentrum in jouw dorp of stad. Als je je naam én die van De Skûle Welzijn erop vermeldt, dan komt het helemaal goed. En… supertof dat jullie meedoen!
  Deze woon- en zorgcentra doen mee:

  Woon- en zorgcentra Gemeente Waadhoeke                                                                                  Het Bildt Beuckelaer, Beuckelaerstraat 25, 9076 DA St Annaparochie                                      Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK St Annaparochie                                                                    Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, 8801 DE Franeker                                                               Nij Betheanie, Nij Bethanie 1, 8851 EJ Tzummarum                                                                   Nij Statelân, Nijlaân 25, 9036 JL Menaam                                                                            Woon- en zorgcentra Gemeente Harlingen                                                                                      De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen                                                                                De Batting, Jetting 1a, 88662 AK Harlingen                                                                                Almenum, Midlumerlaan 53, 8861 JH Harlingen
  PS Vergeet je eigen oma en opa en de ouderen in de straat niet, hè?          

  20-5-2020 “Samen zo sterk als een dijk………….
  Johanna.jpg

  Verhalen van ouderen in coronatijd 

  ‘’Wanneer de corona-dreiging weg is, weet niemand. Maar wat we wel weten is, dat we er samen uit komen,’’ zegt Johanna Schaap van De Skûle Welzijn Waadhoeke en Harlingen. ‘’Als ouderenwerker hoor ik veel verdrietige verhalen: geen bezoek van je kinderen en kleinkinderen, ga er maar aan staan als je alleen én aan huis gebonden bent. Maar het aantal positieve verhalen is minstens zo groot en die gaan bijna altijd over ‘samen’.  De dag doorkomen, samen met je beeldtelefoon of IPad, samen met de hulp van de buren, samen met je belmaatje… Dan ben je samen echt zo sterk als een dijk.’’  Om dat te onderstrepen bedacht Johanna het Samen Sterk-lied dat vorige week bij Radio Harlingen de première beleefde. En nu is ze op zoek naar corona-verhalen. ‘’Hoe komen mensen de dag door, wat missen ze het meest, hebben ze iets geleerd over zichzelf of van anderen en wat verwachten ze van de toekomst? Met al die verhalen willen we later iets doen, misschien een boek, iets tastbaars om niet te vergeten hoe we dit samen hebben beleefd.’’
  Wij spraken alvast met vier senioren-consulenten, die vóór corona als vrijwilliger voor De Skûle Welzijn werkzaam waren.  Zij behoren zelf tot de kwetsbare ouderen en realiseren zich nu meer dan ooit hoe fijn het is om nog actief te zijn, contacten te hebben en te maken. En hoe moeilijk het is, als dat wegvalt.  
  Contacten ontstaan niet vanzelf
  Jan Halff is vrijwilliger bij het ontmoetingscafé in Nieuw Zuid en bij Seun en Steun. En hij doet verschillende klusjes bij mensen thuis. Hij is alleenstaand en geniet van zijn vrijwilligerswerk. Het brengt hem in contact met anderen. ‘’Vanaf het moment dat alles stil kwam te liggen, ben ik op zoek gegaan naar andere bezigheden waar ik blij van word. Ik heb een kwetsbare gezondheid en kan geen mensen ontvangen in mijn huis. Bovendien rij ik geen auto en ben dus aangewezen op de fiets. En als de afstand niet te groot is, wandel ik. Ik had al snel door dat je er met de mogelijkheden die je hebt, iets van moet maken.’’ 
  Thuisblijven en de dag voorbij laten gaan, is niets voor Jan. ‘’Dan raak je al snel geïsoleerd. Je moet wel initiatief nemen, want de contacten ontstaan niet vanzelf.  Als je niet naar buiten kunt omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van vervoer, maak dan belafspraken. Contact houden door elkaar te bellen, dat voorkomt echt dat je alleen komt te staan en verdrietig wordt. 
  En voor mij geldt ook: fit blijven.’’ Jan fietst elke dag een rondje om Harlingen. Mensen zien en tegenkomen maakt dat hij zich onderdeel van het geheel voelt. ‘’Ik sta echt niet altijd met iedereen te praten, maar elkaar gedag zeggen, even onder de mensen zijn, dat geeft energie.’’ En dat geldt ook voor de natuur in het algemeen en de tuin in het bijzonder!
  Jan heeft nog wel een paar tips voor zijn collega-ouderen. ‘’Ga naar buiten, geniet van de natuur en de omgeving. Zoek afleiding en pak een oude hobby op. En probeer positief en blij te blijven.’’ Voor wie een beetje hulp nodig heeft is Jan beschikbaar als Belmaatje. ‘’ Samen komen we er wel uit.’’

  Even je hart luchten is belangrijk
  In april zou Riekje een workshop cartoontekenen geven in het kader van de Kunstmaand van het Ouderenwerk. ‘’Ik was betrokken bij de opzet en had me er enorm op verheugd. Maar toen kwam het coronavirus en hebben we de boel moeten annuleren. Zo jammer…ik hoop echt dat de Kunstmaand op een later moment alsnog gehouden wordt. Doordat het zo leuk druk was met de voorbereiding en er geen vrijwilligerswerk te doen valt, is het heel stil om me heen. Gelukkig heb ik wel hobby’s. 
  Ik teken veel, ben regelmatig in de tuin te vinden en ik probeer regelmatig te bewegen door een rondje te lopen bij zee.’’
  Riekje heeft veel contact met haar dochter via de telefoon. ‘’Zij werkt in het MCL en omdat ik zelf ook uit de zorg kom, voel ik goed aan wat zij allemaal meemaakt. Het is belangrijk om deze situatie te delen met elkaar en je hart te luchten. Samen weet je meer dan alleen… Want dit virus heeft de wereld op z’n kop gezet, het is bijna niet te bevatten. Bij sommige mensen roept deze situatie hele nare herinneringen op. Het doet sommigen aan de oorlog denken, dat raakt me diep.’’
  Maar ook Riekje is positief en deelt graag wat tips: ”Kijk niet te veel naar het nieuws, ga niet piekeren, denk aan mooie dingen en probeer er binnen te mogelijkheden op uit te gaan. Ontmoet andere mensen, ook op anderhalve meter kan je elkaar zien en spreken en zo  houden we toch contact met elkaar. Want dáár gaat het om!”
   
  Denk later nog eens terug aan deze periode
  Het leven is voor Hans de Roos niet zoveel veranderd. ‘’Ik ben toch al veel thuis. Maar de contacten die ik had door mijn werk als seniorenconsulent mis ik natuurlijk wel. Ik kan niet meer op huisbezoek. Ook de persoonlijke contacten mis ik: kinderen, familie en vrienden, ze komen niet meer spontaan langs. Gelukkig is er de telefoon en ik merk dat ik die gesprekken echt nodig heb.’’ 
  Hans zoekt naar dingen die hem een positief gevoel geven. ‘’Ik vind het belangrijk om mezelf te verwennen in deze tijd. Een mooi boek lezen, klassieke muziek luisteren, lekker koken, voor mij zaken die me energie geven. Ik besteed veel aandacht aan mijn gezondheid, dat vind ik zeker nu erg belangrijk. Gezond eten, voldoende beweging, bezig blijven. Ik doe mijn boodschappen zelf, om acht uur zijn er weinig mensen in de winkel, dus dat kan best. En verder let ik gewoon goed op: ik ben 82, daar moet ik rekening mee houden!”
  Hans voelt zich niet beperkt in zijn vrijheid. ‘’Mijn eigen leven leiden en invullen zoals ik dat wil, dat geeft mij een gevoel van vrijheid. Zo vier ik bijvoorbeeld nog steeds mijn weekend van vrijdag tot en met zondag. Alles mag dan in een ander tempo…’’ 

  Wat Hans het meest raakt in deze tijd is het feit dat mensen zo aardig zijn voor elkaar. ‘’Geen gehaast en gestress in de supermarkt, heerlijk. Mensen zijn beleefd en vriendelijk, dat heb ik vóór corona wel eens anders meegemaakt.’’
  Daarom heeft Hans een belangrijke tip voor later. ‘’ Als alles straks voorbij is, denk dan nog eens terug aan deze periode. Bedenkt hoe creatief je was en welke mooie ideeën er in je hoofd opkwamen. Denk bewust na over je levensstijl en verval niet in het ‘steeds meer en meer’. En voor nu: denk eens aan al die gezinnen die het moeilijk hebben. Want daarover maak ik me echt zorgen.’’

  Genieten van wat je hebt en kunt
  ‘’Het gevoel dat je iets wordt afgenomen zonder dat je daar grip op hebt. Dat datgene waarmee je zo intens bezig bent opeens stopt. Boem is ho,’’ zo ervaart Janny Travaille de corona-crisis. ‘’Ik ben als vrijwillige ouderenconsulent betrokken bij het Ouderwerk en bezoek samen met mijn collega’s alle 66-plussers in de gemeente Haringen. Daarnaast heeft de politiek mijn belangstelling en ben ik graag zinvol bezig. Ik heb een andere manier van leven moeten vinden en dat geeft een dubbel gevoel. Ik wil juist nu zo graag op huisbezoek, dat is heel belangrijk werk als je denkt aan de problematiek van de eenzaamheid. Maar dat kan dus niet. En dat vind ik echt moeilijk. ‘’
  Gelukkig is er de tuin die wel wat meer aandacht kon gebruiken. ‘’Alles is opgeruimd en netjes! En de tijd die ik nu heb om naar buiten te gaan en te fietsen, ervaar ik als heel fijn. Ik ben me nu veel meer bewust van de vrijheid die ik heb en daar geniet ik van. Mijn eigen leven leiden, blijven genieten van wat ik heb, ook al ben ik kwetsbaar. Tegenwoordig noemen ze dat de ‘eigen regie voeren’ en daar gaat het ook echt om.’’

  Janny maakt zich wel zorgen om de 1,5 meter samenleving. ‘’Het feit dat we daar mee door moeten gaan, vind ik een hele lastige. Geen mens weet hoelang dat gaat duren en dat geeft weinig houvast. Afgelopen week vierde een vriendin haar verjaardag. Geen knuffel, geen zoen, maar een bos bloemen op afstand. Dat geeft geen goed gevoel.  Gelukkig is er de telefoon. Zo houd ik contact met de kinderen, familie en vrienden. En ik houd schriftelijk bij met wie ik heb gebeld. Zo houd ik overzicht en dwing ik mezelf om contact te houden. Want zonder contact kan je niet, vooral nu niet.’’
  Via Facebook laat Janny zich informeren en geniet ze in haar huiskamer van klassiek ballet, tentoonstellingen in musea en andere culturele activiteiten. ‘Ik ga graag naar het theater, maar dat zit er voorlopig niet in. In plaats daarvan zit ik op internet en kan ik toch overal bijzijn. En behalve dat is het ook heel belangrijk om eens even niet naar het nieuws te kijken. En dat houd je het echt wel vol!’’

  Beeldbellen en digitaal theedrinken
  Reinder de Vries was nog maar net met pensioen en stond op het punt een heel nieuw en ander leven te gaan leiden. ‘’Mijn agenda was alweer deels gevuld met afspraken en vrijwilligerswerk. En toen deed het coronavirus zijn intrede. Mijn leven stond stil en de afspraken, ook die ik als vrijwillige senioren-consulent voor preventief huisbezoek had staan, moest ik afzeggen. De agenda bleef leeg. Het is me echt overvallen…’’
  De schrik zit er bij Reinder wel in. Zijn partner is werkzaam in de zorg en werd positief getest nadat ze al een tijdje klachten had. ‘’Dat was een behoorlijke confrontatie. Naast de spanning over hoe de ziekte bij haar zou verlopen, war er ook de zorg of ik als partner besmet was geraakt. Ik heb meerdere malen een klaplong gehad en daarna een aantal longinfecties. Hoe zou ik eruit komen als ik ziek werd? Gelukkig is dat niet gebeurd en kon ik mij na twee weken quarantaine weer vrij bewegen. Maar je realiseert je dan wel hoe kwetsbaar je bent. En hoe afhankelijk. In het dagelijks leven bezorg ik maaltijden bij mensen thuis, nu kregen wij de maaltijd thuisbezorgd. Wij zijn erg gesteld op onze vrijheid en zelfstandigheid, maar hebben ervaren dat het zomaar anders kan zijn.’’

  Veel contacten zijn weggevallen en bezoek ontvangt Reinder alleen in de tuin. Ook de kinderen, familie en vrienden blijven op zijn al lange tijd geen oppas oma en opa meer en dat missen we enorm. We hopen echt dat we dat over een paar weken weer kunnen oppakken. Alle contacten lopen nu per telefoon en we beeldbellen veel. Mijn partner drinkt regelmatig digitaal thee met haar kleindochter. Toch prachtig dat dat kan in deze tijd.’’ Vervelen doet Reinder zich niet. De tuin, klusjes en elke dag samen met zijn vrouw op de fiets voor een gezond blokje om.
  ‘’Ik hoop dat we over niet al te lange tijd weer naar een normale samenleving kunnen gaan,’’ zegt Reinder. ‘’Maar daar zijn we dan wel met elkaar verantwoordelijk voor. Je ziet dat door de verruiming van de maatregelen alweer veel te veel mensen bij elkaar komen en dat de 1,5 meter afstand wegvalt. De druk op handhaving wordt groter…. En wat ik echt hoop, is dat de discussie over de – kwetsbare - leeftijd en corona direct wordt gestopt. Op deze manier creëer je een tweedeling in de maatschappij en dat voelt niet goed. Laat deze keuze maar aan de mensen zelf over!”

  Heeft u ook een verhaal? Wilt u ook uw leven in coronatijd met ons delen? Mail uw verhaal dan naar: j.schaap@harlingen.nl of neem contact op met Johanna Schaap van Ouderwerk en Steunpunt Mantelzorg, De Skûle Welzijn, tel: 0517 492375 

  19-5-2020
  Een hart onder de riem voor alle mantelzorgers in Waadhoeke en Harlingen
   saskia.jpg
  Gister en vandaag hebben wij (collega's, stagiaires en vrijwilligers De Skûle Welzijn) samen met leden van de Lionsclub Harlingen-Franeker 550 begonia's rond gebracht bij mantelzorgers en ja dan kom je er pas

  achter hoe uitgestrekt Waadhoeke is. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Lionsclub Harlingen-Franeker en het Iepen Mienskipsfuns. Bedankt daarvoor! 
  Op de foto stagiaire Saskia Scholtes (fotograaf) met mevrouw Weitenberg uit Dronrijp en zij is in deze de zorgvrager en neemt het bloemetje voor haar man (mantelzorger) in ontvangst.
   Lions.jpg

   20200520_105558.jpg


  14-5-2020
  Het gevoel van Samen Sterk! 

  30 april 2020
  Opstapje Harlingen maakt 18 kinderen blij!
   Opstapje.jpg
  Het is niet anders: ook Opstapje Harlingen, het educatieve spelproject waarbij peuters en kleuters met een (grotere) kans op ontwikkelings- of taalachterstand spelenderwijs leren, heeft haar werk tijdelijk moeten stopzetten.  Dus even geen bezoek van de enthousiaste vrijwillige spelbegeleidster, even geen spelletjes, liedjes, knutselen of lezen voor de 2 tot 6-jarigen.  Maar wel… een tas vol leuke en leerzame spelletjes, knutselspulletjes en leesvoer.
  Bij de 18 kinderen die in Harlingen meedoen aan dit project, zijn de tassen inmiddels bezorgd. Volgens Thiadwara Abels, coördinator van Opstapje Harlingen, zijn de kinderen – en de ouders - heel blij met de tas. ‘’ Deze kinderen krijgen in niet-corona-tijd eenmaal per week bezoek van een vrijwillige spelbegeleidster. Zij doet dan op een gezellige manier activiteiten met ze die erop gericht zijn de achterstand in ontwikkeling en – vooral – taal te verkleinen. Dat kan dus nu helaas niet, vandaar de tas.’’ 
  In Nederland maken zo’n 6000 kinderen gebruik van de faciliteiten van Opstapje. In Harlingen krijgen 18 kinderen ondersteuning van de vrijwilligers van Opstapje. En dat zijn nu 18 hele blije kinderen!
  Voor wie meer wil weten over het prachtige project Opstapje: kijk eens op de site opstapjeharlingen.nl  23 april 2020

  Digitale zorg voor mantelzorgers
  Door het coronatijdperk waar we ons met z’n allen in bevinden is er een hoop verandert in het dagelijks leven en de zorg voor je naaste. Zo zijn er veel mantelzorgers die op dit moment zorg op afstand bieden doordat naasten in een instelling verblijven of ver weg . Velen zullen contact houden met de zorgvrager door een dagelijks telefoontje, appberichtje of even beeldbellen. 

  Want wat is het fijn om af en toe een bekende stem door de telefoon te horen of er beeld bij te hebben. Toch zijn er ook in deze tijd nog mensen die niet over deze digitale middelen beschikken. Voor hen bieden wij digitale zorg op maat zodat zij in contact met hun netwerk kunnen blijven. Om dit te organiseren zijn wij de samenwerking aangegaan met de Bibliotheken Noord Fryslân.
  Bent u of kent u een oudere of mantelzorger die gebaat zou zijn bij meer sociale contacten middels een tablet, neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, bel 06-43003365 of mail  i.veltman@deskule.nl.  22 april 2020

  De Skûle Biedt BelMaatjes op Maat
  ‘’Ik ben bijna 80 jaar, woon nog zelfstandig, heb geen kinderen en geen familie in de buurt. Ik red het best alleen, maar de dagen duren lang. En soms slaat opeens de paniek toe. Dan is het fijn om te weten dat mijn BelMaatje er voor me is”. 

  Zomaar een inwoonster uit Waadhoeke, die zich een aantal weken geleden aanmeldde voor ons BelMaatjes-project.  Twee keer per week wordt zij gebeld door een van onze vrijwilligers. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, beantwoordt vragen en zoekt naar oplossingen voor eventuele problemen. Maar er wordt ook ‘’gewoon’’ gekletst, herinneringen opgehaald, actualiteit besproken en gelachen. En soms ook wel eens gehuild, omdat het allemaal zo lang duurt en onzeker is...   
  Het project is aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen en is even eenvoudig als doeltreffend. Wij riepen vrijwilligers op om zich te melden en attendeerden inwoners van Waadhoeke en Harlingen erop dat zij, als daar behoefte aan was, elke dag door iemand gebeld konden worden. Wij koppelden vrijwilliger en inwoner aan elkaar en het BelMaatje was een feit. En, dat doen we nog steeds!
  We hebben al heel wat mensen met elkaar verbonden en krijgen alleen maar positieve reacties, van inwoners én van BelMaatjes. Het is fijn en geruststellend om in deze moeilijke tijd een Maatje te hebben. En het is fijn om iemand deze nare periode door te helpen.
  Natuurlijk wordt het leven langzamerhand wel weer zoals het was. Maar zolang er nog mensen ziek worden en er allerlei restricties g
 • Nieuws

  Helpt u ook mee?

  dinsdag 18 mei 2021
  Lees meer...

  Campagne Week van de Jonge Mantelzorger

  maandag 17 mei 2021
  Van 1 tot 7 juni 2021 is het de Week van de...
  Lees meer...

  Mantelzorg café 12 mei

  donderdag 22 april 2021
  Lees meer...