• activiteitenbegeleider Ontmoetingscafe (m/v)

  Ouderenwerk gemeente Harlingen
  Lees meer

  bestuurslid; penningmeester m/v regio Noord Friesland

  Nationale vereniging de Zonnebloem
  Lees meer

  Trossenbeheerder

  Stichting Vrienden van het Lichtschip
  Lees meer

  diverse projecten

  Stichting Present Noordwest Friesland
  Lees meer

  Dringend gezocht: vrijwilligers voor het zwemmen!

  Sportclub SamenSpel
  Lees meer

  Met spoed gezocht:begeleiding kookgroepen Skule Welzijn

  Skule Welzijn
  Lees meer
 • Sociaal Team

  Sociaal Team

  De Skûle coördineert het gemeenschappelijk sociaal team van de gemeenten Franekeradeel en Harlingen. Het belangrijkste doel van dit sociaal team is mensen die in de problemen dreigen te komen, vroegtijdig op te sporen en te helpen. Het richt zich daarbij vooral op mensen en gezinnen waarbij sprake is van een meervoudige problematiek, ernstige verwaarlozing en/of dreigende huisvestingsproblemen. Aanmelding gebeurt vanuit de deelnemende organisaties. Het sociaal team heeft onderling een gestructureerde informatie-uitwisseling, korte lijnen en vooral ook een integrale werkwijze en probleemaanpak. 

  Het sociaal team van Franekeradeel en Harlingen bestaat uit medewerkers van  de volgende hulpverleningsinstellingen en dienstverlenende organisaties: 
  - Woningcorporatie Accolade
  - De Bouwvereniging Harlingen
  - Wonen Noordwest Friesland
  - Politieteams Harlingen en Franekeradeel
  - Maatschappelijk Werk Fryslân
  - Sinne Welzijn
  - Dienst SoZaWe NWF
  - GGZ
  - VNN
  - Het Rondeel
  - Zienn
  - MEE
  - GGD
  - De Skûle Welzijn

  Op afroep en naar aanleiding van concrete situaties schuiven andere organisaties aan, zoals AFPN en Jeugdzorg.
 • Nieuws

  Matties @ De Tsjil

  donderdag 7 december 2017
  Lees meer...

  Kinderkoken gaat weer van start!

  donderdag 16 november 2017
  In 2018 gaat het kinderkoken van De Skûle...
  Lees meer...

  Meidenavond in De Tsjill

  donderdag 16 november 2017
  In het nieuwe jaar beginnen we weer met de...
  Lees meer...