• Steunpunten Vluchtelingen Berlikum, Franeker en Harlingen

  Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) maken in Nederland kennis met een cultuur, taal en regelgeving die ze niet of nog niet helemaal kennen. De Steunpunten Vluchtelingen in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding en maken hen wegwijs in de lokale samenleving.
  Naast individuele begeleiding zijn er elke woensdag spreekuren in Franeker, Berlikum en Harlingen. Voor mensen die net in Nederland wonen is dat een laagdrempelige manier om hun vragen te stellen. Anderen, die al langer in Nederland wonen kunnen op dit spreekuur terugvallen als ze ergens toch niet uitkomen. En men kan elkaar ontmoeten en helpen.
   
  Maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers
  Bij de huisvesting en begeleiding van de vluchtelingen spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Steunpunten in Franeker, Berlikum en Harlingen zijn onderdeel van De Skûle Welzijn. Samen met de ondersteunende beroepskrachten en stagiaires zorgen de vrijwilligers voor:
  Ontvangst en eerste kennismaking  in en met de nieuwe woonomgeving
  Eventueel hulp bij de inrichting van de woning en advies bij huishoudelijke zaken
  Met behulp van een checklist afwerken van alle administratieve regelzaken die bij een (nieuwe) woning en woonplaats komen kijken
  Het verder wegwijs maken in de lokale samenleving , beschikbaar zijn als aanspreekpunt en sociaal contact
  Het gezamenlijk verzorgen van een inloopspreekuur op de woensdag.
   
  Vrijwilligers zijn daarnaast ook als taalmaatjes actief en /of helpen bij de inburgeringslessen. Anderen zijn op afroep beschikbaar voor (eenmalige) hand en spandiensten, bijvoorbeeld als gelegenheid chauffeur, sportmaatjes, begeleider bij een doktersbezoek of voor kleine klusjes in en om huis. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
  De Skûle Welzijn verzorgt in Noordwest Friesland naast de maatschappelijke begeleiding van statushouders ook de uitvoering van de zogenaamde  Participatieverklaring en (individuele) participatietrajecten gericht op actief meedoen en (leren) werken in de Nederlandse samenleving.
                                                     
  Speekuur Berlikum, dinsdag 9.30-12.00,   It Heechhout, Sportleane 5, 9041 EC Berlikum
  Spreekuur Franeker, woensdag 14.00-16.00 ,   De Skûle, Godsdacker 35 8801 LM Franeker,
  Spreekuur Harlingen, woensdag 11.00-14.00 uur, Pr. Irenestraat 2,  8862 TL, Harlingen
   
  Voor meer informatie:  De Skûle Welzijn
  t. 0517-393750        e. info@deskule.nl             

 • Nieuws

  Seniorencafé

  donderdag 8 april 2021
  Lees meer...

  Gezocht werkkleding voor medewerkers ontmoetingstuin.

  donderdag 8 april 2021
  Achter De Skûle, in de Dijkstraat van...
  Lees meer...

  14 april Ontmoeting online met MEE Friesland over mogelijkheden in de zorg 

  woensdag 31 maart 2021
  Op woensdagavond 14 april...
  Lees meer...