• Mienmaatsje

  Gebiedsteam Harlingen
  Plaats: Harlingen
  Categorie: Zorg
  Gebiedsteam Harlingen & De Skûle Welzijn zoeken vrijwilligers voor de functie van Mienmaatsje

  Wie zijn we
  Het Gebiedsteam Harlingen is er voor iedere bewoner van elke leeftijd in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Het Gebiedsteam Harlingen bestaat uit een Jeugdteam en een Stadsteam. De Skûle Welzijn is een welzijnsorganisatie met een breed welzijnsaanbod.

  Het Gebiedsteam Harlingen werkt samen met De Skûle Welzijn aan het project Mienmaatsje met als doel het vergroten van de nuldelijns voorzieningen.

  Nuldelijns voorziening is een laagdrempelige voorziening, zonder indicatie toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Deze voorziening is voorliggend op professionele hulp.

  De inzet van Mienmaatsje heeft als doel eenvoudige en tijdelijke ondersteuning te bieden aan inwoners van Harlingen en omgeving op het gebied van praktische hulp, opvoeding, opbouwen van sociaal netwerk en daardoor het sociaal welzijn te vergroten. Mienmaatsje is aanvullend op mantelzorgondersteuning en regulier vrijwilligerswerk.

  Wie zoeken we
  Per 1 januari 2017 zijn wij op zoek naar mensen uit de participatiewet en vrijwilligers die als Mienmaatsje het Gebiedsteam komen versterken. Wij vragen of u minimaal 8 uur per week beschikbaar kunt zijn.

  Profiel
  Mienmaatsje verricht hand en spandiensten voor gezinnen of alleenstaanden om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Mienmaatsje wordt ingeschakeld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdteam medewerker of Stadsteam medewerker van de Gemeente Harlingen.

  Mienmaatsje kan aanvullend ondersteuning bieden bij:
  - huishoudelijke klussen en begeleiden bij het doen van de boodschappen
  - stimuleren en onderhouden van sociale contacten
  - steuntje in de rug bieden bij administratie
  - opvoedingsvragen en incidenteel opvang van kinderen
  - begeleiden van ouderen naar afspraken en activiteiten
  - begeleiden van activiteiten vanuit het welzijnswerk (De Skûle Welzijn) zoals ontmoetingsactiviteiten
  - begeleiden van jongeren als maatsje/coach bij dagelijkse activiteiten
  - en alles waar vraag naar is...

  Functie eisen
  Gezocht wordt naar Mienmaatsje die:
  • Flexibel- en laagdrempelig is
  • Weten wat er in Harlingen en de dorpen leeft
  • Zelfstandig en sociaal vaardig is
  • Een netwerk heeft of in staat is een netwerk op te bouwen
  • Oplettend is en bijzonderheden kan signaleren
  • De privacy kan waarborgen
  • Rijbewijs is een pré maar een fiets is ook oké

  Wie kunnen Mienmaatsjes zijn
  Mensen vanuit de participatiewet en vrijwilligers.

  En wat levert het u op
  Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, erkenning krijgen voor wat u doet en meer sociale contacten. Dat is belangrijk, niet alleen voor u maar ook voor de mensen in uw omgeving. Voor elkaar! Daarom vragen we u om iets voor anderen te doen.
  Het aanbod
  Als Mienmaatsje krijgt u de ruimte om uzelf te ontplooien. Wij hechten waarde aan een open en betrokken cultuur. Wij bieden scholing op verschillende gebieden. Intervisie en coaching worden aangeboden door De Skûle Welzijn. Begeleiding op casus niveau wordt verzorgd door het Gebiedsteam.
  U kunt bij De Skûle Welzijn een Europass aanvragen, hierin kunnen uw competenties, ontwikkelingen en ervaringen bijgehouden worden.
  Voor Mienmaatsje geldt dat er een reiskostenvergoeding is en dat u WA verzekerd bent.
  De mogelijkheid tot het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding wordt onderzocht. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd waarvan de kosten vergoed worden.

  Aanvullende informatie
  U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels mail naar Angelique Stoelwinder, a.stoelwinder@deskule.nl door middel van een korte motivatie met CV. De gesprekken vinden plaats op afspraak. U kunt ook langskomen bij de vrijwilligerscentrale in Harlingen van De Skûle Welzijn op maandag 13:00-16:00 of donderdag 09:00-12:00.
  Het Gebiedsteam Harlingen is er voor iedere bewoner van elke leeftijd in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Het Gebiedsteam Harlingen bestaat uit een Jeugdteam en een Stadsteam. De Skûle Welzijn is een welzijnsorganisatie met een breed welzijnsaanbod. Het Gebiedsteam Harlingen werkt samen met De Skûle Welzijn aan het project Mienmaatsje met als doel het vergroten van de nuldelijns voorzieningen. Nuldelijns voorziening is een laagdrempelige voorziening, zonder indicatie toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Deze voorziening is voorliggend op professionele hulp. Mienmaatsje wordt ingeschakeld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdteam medewerker of Stadsteam medewerker van de Gemeente Harlingen.

  De inzet van vrijwilligers, Mienmaatsje heeft als doel eenvoudige en tijdelijke ondersteuning te bieden aan inwoners van Harlingen e.o. en kan een helpende hand bieden op het gebied van praktische hulp, opvoeding, opbouwen van sociaal netwerk en daardoor het sociaal welzijn te vergroten bij gezinnen of alleenstaanden. Mienmaatsje is aanvullend op regulier vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.Mienmaatsje is een onderdeel van De Skule Welzijn en heeft een ANBI status.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank